Orsaker till snarkning

Att snarka när man sover är vanligt förekommande. Man räknar med att mellan 10 – 20 % av män och kvinnor i åldern 30 – 60 år snarkar i varierande omfattning. Det är vanligare med regelbunden snarkning hos män än hos kvinnor. Snarkning förekommer framför allt vid sömn i ryggläge. Rent fysiologiskt uppkommer snarkning på grund av att sömnen leder till muskelavslappning. Det innebär att även musklerna kring svalget slappnar av, vilket gör att svalget faller ihop lite och blir trängre. När luft vid inandning passerar genom detta trängre utrymme kan det göra så att delar av svalget, såsom den mjuka gommen, sätts i rörelse och börjar vibrera. Det är själva vibrationen som ger upphov till det karakteristiska snarkningsljudet. Den som har sovit bredvid en person som snarkar vet att en snarkning kan låta relativt högt, faktiskt upp till 80 dB.

Övervikt som orsak till snarkning

Det finns flera olika orsaker till att en person snarkar. Övervikt och fetma är vanliga orsaker till snarkning, eftersom större mjukdelar kring svalget tynger ner och gör luftpassagen ännu trängre. En överviktig person som har problem med snarkning kan hjälpas av att gå ner bara några kilo i vikt. Eftersom snarkning oftast är förknippat med sömn i ryggläge är en enkel åtgärd att istället sova i andra kroppspositioner.

Nästäppa som orsak till snarkning

En annan relativt vanlig orsak till snarkning är nästäppa. Vid nästäppa börjar man att andas med munnen för att få tillräckligt med luft, och munandning i sig kan leda till snarkning. En vanlig orsak till nästäppa är till exempel allergi som gör att näsans slemhinna svullnar och luftflödet försvåras. Förstorade näsmusslor eller halsmandlar, eller förekomst av näspolyper kan också ge upphov till nästäppa och snarkning. Som första åtgärd till nästäppa kan nässpray med kortison provas, vilket ofta brukar ge god effekt. På apoteket finns även speciella näsvidgare i plast som spänner upp näsborrarna och på så vis ökar utrymmet för luftflödet genom näsan.

Produkter som hjälper mot snarkning

I våran artikel om Hjälpmedel och produkter mot snarkning listar vi flera produkter som kan lindra eller bota snarkning.

Risker med snarkning

I de allra flesta fall är snarkning helt ofarligt, även om det kan vara störande för personen som sover bredvid. Dock finns det de som snarkar som även får andningsuppehåll, så kallade apnéer, under sömnen. Enstaka apnéer brukar sällan ge några större problem, men när apnéer förekommer frekvent varje natt brukar det leda till dagtrötthet som påverkar vardagen med arbete, studier och så vidare. Dagtrötthet kan på så vis innebära en fara för sig själv och andra i till exempel trafiken och på arbetet. På längre sikt finns det även en ökad risk för att drabbas av sjukdomar i hjärta och kärl. Om man misstänker att man har nattliga apnéer bör man således söka läkare som får ta ställning till om det behövs vidare utredning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *