Om drömmar

DrömmarAlla människor drömmer, även de som säger sig aldrig drömma. Det är oftast bara en fråga om man kommer ihåg drömmarna när man vaknar och under vilken fas av sömnen man faktiskt vaknar.

Drömmar är något som alltid fascinerat människan och man sätter olika mycket mening på drömmar i olika kulturer. I vissa kulturer ses drömmarna som en parallell värld där man får kontakt med sina förfäder, i västkulturen har drömmarna inte lika stor betydelse. I samband med Freud började psykologer tyda drömmar men det ses idag mer som kuriosa snarare än något användbart psykologiskt redskap.

När drömmer man?

Det är inte, som många tror, enbart under REM-sömnen som man drömmer utan även under NREM-sömnen. Drömmar under REM-sömnen tenderar dock att vara längre. Därtill drömmer man oftare under REM-sömnen (~80%) än under NREM-sömnen (15-50%).

Man kan också se på hjärnaktiviteten att man drömmer som mest under sömnens sista timmar då REM-sömnen blir längre och längre. Det är också dessa drömmar man vanligtvis kommer ihåg om man väcks mitt under dem.

Vad handlar våra drömmar om?

Drömmar utspelar sig oftast i omgivningar vi känner till och inkluderar ofta personer vi känner. Därutöver slutar ”logiken” i drömmar som kan vara fantastiskt bizarra. Fysiska begränsningar finns ju inte och många har någon gång drömt att de flugit (själva, utan flygplan) vilket är ganska ovanligt men en dröm man gärna kommer ihåg.

Vid studier av drömmar, där man väcker personer och ber dem rapportera vad de drömmer om, har man funnit att 80% av våra drömmar faktiskt handlar om negativa saker: besvärliga saker, otur, aggressivitet mm. Detta går lite stick i stäv med vad man egentligen tänker om drömvärlden. En annan intressant lärdom är att kvinnor drömmer lika mycket om kvinnor som män medan män drömmer lite mer om män.

Vanligast är att man drömmer om något intryck man fått under dagen, nära hälften av alla drömmar verkar ha en koppling till just föregående dags aktiviteter. Därtill drömmer man ofta om starka intryck och saker som berör en mycket. Bor man i områden med krig så handlar oftare drömmar om krig, är man gravid handlar oftare drömmarna om barn och förlossningar osv.

Varför drömmer vi?

På samma sätt som med mycket som rör drömmar och sömn är det ofta svårt att vetenskapligt svara på frågor om vad som egentligen sker när vi drömmer men framförallt varför. Det har dock inte hindrat vetenskapsmännen från att försöka, vilket har lett till olika teorier om varför man drömmer och vad som orsakar drömmar.

Freuds psykoanalytiska teori

Freud ansåg att den huvudsakliga anledningen till man drömmer är för att uppfylla sina önskningar och få utlopp för våra undermedvetna begär och behov. Till exempel sexuella och aggressiva drivkrafter som inte är acceptabla att få utlopp för ens i vårt vanliga medvetande och än mindre i det verkliga livet.

Freud menade att det fanns två lager i våra drömmar, det ytliga innehållet och det latenta innehållet. Det ytliga innehållet är själva historien man drömmer medan det latenta innehållet döljer vår egentliga psykologiska mening.

Att drömma att man är tillsammans med en främling på ett tåg som kör in i en tunnel (det ytliga innehållet) menar Freud skulle kunna representera ett hemligt begär att ha sex med en främling. Genom att vårt undermedvetna får uppleva vårt egentliga begär medan detta är dolt för vårt medvetande kan vi sova lugnt, trots att vi genomför en ”förbjuden handling”.

Freuds bok ”Drömtydningar” är en djup genomgång på hur man kan tolka ”ytliga drömmars” djupare psykologiska meningar och var en milstolpe i psykologin och forskning om drömmar. Boken är dock mest intressant som just den milstolpen, men dess praktiska tillämpning idag är dock mer reducerad till intressant kuriosa.

Aktivering/Syntes-teorin

Allan Hobson och Robert McCarley har en annan teori om varför vi drömmer. När vi är vakna så får vår hjärna miljontals intryck från världen via våra sinnen – intryck som vår hjärna formar till meningsfulla uppfattningar av vår verklighet.

Enligt Aktivering/syntes-teorin så bombarderas samma neuroner i vår hjärna med slumpmässiga signaler. Eftersom vi sover så finns det inga externa intryck men vår hjärna fortsätter att tolka intrycken som om de vore riktiga intryck.  Hjärnan skapar sedan en uppfattning av en verklighet som bäst stämmer överens med dessa signaler, vilket formar en dröm. Vår hjärna försöker helt enkelt skapa en mening ur något som egentligen inte har en mening. Utöver dessa slumpmässiga signaler så formas även drömmarna av intryck från minnen och erfarenheter.

Denna fysiologiska teori har visst stöd men också vissa brister. Kritiker menar till exempel att Hobson och McCarley fäster för stor vikt vid hur bizarra drömmarna är.

Problemlösningsteorin

En kognitivt baserad teori är problemlösningsteorin som bygger på att våra drömmar hjälper oss att hitta kreativa lösningar på problem i vår vardag, eftersom drömmarna inte är bundna till begränsningar som vi har i verkligheten. Man talar ofta om att ”sova på saken” vilket är ett talesätt som är kompatibelt med denna teori, det finns dock inte heller här ett starkt vetenskapligt stöd för att man löser problem bara för att man drömmer om dem.

Komma till medvetande under drömmen

Du har kanske upplevt någon gång att du ifrågasatt din dröm under själva drömmen – ”det här är jättekonstigt, jag måste drömma!”. När det händer brukar man ofta, med drömmens egen logik, rationalisera bort detta alternativt vakna. Det finns dock en teknik som kallas Lucid Dreaming som innebär att man aktivt försöker komma till medvetande under drömmen och ”leva ut sina drömmar” under själva drömmen. Läs mer om Lucid Dreaming här.

3 Kommentarer till Om drömmar

 1. Linnea says:

  Johan: Nu står det i och för sig klart och tydligt i texten att kvinnor drömmer lika mycket om män som de drömmer om kvinnor, medan män drömmer mest om män. Men visst, varför ska man bry sig om vad forskare kommer fram till när man kan ha åsikter baserade på känsla.

 2. Johan says:

  Kvinnor drömmer om kvinnor och män om män. Inte så konstigt. Manligt och kvinnligt anlag, känner jag. Årtusenden har skapat oss, mannen tänker på en ev rival. Kvinnan är en omhändertagande moder i sin skapelse. Biologi. Att 80% handlar om negativa upplevelser torde bero på vår överlevnad, undvik det negativa.

  Jag är en peron som sällan kommer ihåg drömmar.
  Men jag är en som säger det naturliga, som känns i kroppen.
  Vi är…. Evolution. Mycket av det resonemanget är tyvärr inte gångbart i vårt PK samhälle vi tror oss leva i.

  • Viktigpetter says:

   Hörrudu Johan. Att vi enbart drömmer om personer av vårt eget kön, stämmer inte.
   Drömmar handlar om att hjärnan sorterar olika intryck vi fått under vår vakna tid. Och jag tror, att man inte enbart möter folk av sitt egna kön i vardagen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.